Вітаємо !

Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" зацікавлена у встановленні ділових зв’язків та налагодженні взаємовигідної співпраці з державними органами законодавчої і виконавчої влади, з місцевими органами самоврядування, з громадськими організаціями та спілками, з усіма, кому не байдуже майбутнє нашої України.

 

 

Ukrainian Association of pulp and paper industry «UkrPapir» is interested in establishing business relations and promote mutually beneficial cooperation with state legislative and executive authorities, local governments, with NGOs and unions, with everyone who cares about the future of Ukraine. .