Розробка- "Стратегічної програми розвитку галузі та ринку картонно-паперової продукції до 2020 року"

 

 

   

Домовленість про Співпрацю між

Міністерством Закордонних Справ Фінляндії, Міжнародною Фінансовою Корпорацією та Асоціацією Українських Підприємств Целюлозно-Паперової Галузі «УкрПапір»

Київ, Україна 
21 березня 2006 року 

Міністерство Закордонних Справ Фінляндії («МЗС»), Міжнародна Фінансова Корпорація («IFC») та Асоціація Українських Підприємств Целюлозно-Паперової Галузі («УкрПапір»), (надалі «Сторони») цим висловлюють свою згоду співпрацювати у проекті по розробці Стратегічного Плану Розвитку Целюлозно-Паперової Промисловості в Україні.

Юридична база цієї співпраці визначена в окремих договорах попередньо укладених між МЗС та IFC, і між УкрПапір та IFC належним чином. Метою цієї Домовленості про Співпрацю є підтвердження спільного інтересу Сторін у спільній роботі задля досягнення успішних результатів проекту.

Сторони згодні, що Стратегічний План Розвитку може надати цінну інформацію для прийняття рішень щодо розвитку целюлозно-паперової промисловості, і, що розвиток цього сектору має особливий вплив на зростання національної економіки.

Також, Сторони вірять, що розвиток, який базуватиметься на принципах стабільності економіки, соціальної політики та збереження навколишнього середовища, дасть можливість покращити якість життя людей в Україні.

Тому Сторони висловлюють сподівання, що їх спільна ініціатива, започаткована сьогодні в Києві, забезпечить практичне впровадження цього бачення.

Statement of Cooperation between

The Ministry of Foreign Affairs of Finland, International Finance Corporation, and Association of Ukrainian Enterprises of Pulp and Paper Industry 

Kyiv, Ukraine 
21 March 2006 

The Ministry of Foreign Affairs of Finland (“MFA”), the International Finance Corporation (“IFC”), and the Association of Ukrainian Enterprises of Pulp and Paper Industry (“UkrPapir”), (hereinafter referred to as “Parties”) hereby express their commitment to cooperate in a project to develop a Strategic Development Plan for the Pulp and Paper Industry in Ukraine.

The legal basis of this cooperation is defined in separate agreements concluded previously between MFA and IFC, and between UkrPapir and IFC, respectively. The purpose of this Statement of Cooperation is to affirm the common interest of the Parties in working together towards a successful outcome of the project.

The Parties agree that this Strategic Development Plan may provide valuable information for decisions on the advancement of the pulp and paper industry, and that development of this sector could contribute significantly to the growth of the national economy.

Additionally, the Parties believe that development based upon sound economic, social, and environmental principles can improve the quality of life of the people of Ukraine.

Therefore the Parties express the hope that this joint initiative launched in Kyiv today will give practical shape to that vision.

For Ministry of Foreign Affairs of Finland
Міністерство Закордонних Справ Фінлянді


Лаура Рейніля/ 
Laura Reinila
Міжнародна Фінансова Корпорація
For The International Finance Corporation


Крістіан Гроссман/ 
Christian Grossmann
Асоціація Українських Підприємств 
Целюлозно- Паперової Галузі «УкрПапір» 
For Ukraine Pulp and Paper Association
Євген Лобанов/ 
Evgen Lobanov

 

Церемонія підписання
Меморандума

збільшити

Підписання Меморандума
у березні 2006 року

збільшити