Коротка історія створення асоціації - "УкрПапір"

ПАСПОРТ АСОЦІАЦІЇ «УКРПАПІР»Повна офіційна назва

Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі “УкрПапір”(скорочено - АУП “УкрПапір”)

П.І.Б. керівників

Голова Президії – Дубровка Олег Васильович
Виконавчий директор – Літвак Едуард Леонідович

Поштова адреса

02660, м. Київ-02, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 1118

Телефон

(+38044) 517-82-90

 

 

Електронна пошта

eduard_ll@ukr.net

Контактна особа

Галецька Ольга Степанівна

Телефон

(+38044) 517-82-90

 

 

ВЕБ-сайт

www.ukrpapir.org

 Установчі збори засновників асоціації "УкрПапір" відбулись 12 червня 2003 року у м. Києві.

 

Засновниками асоціації «УкрПапір» виступили:

 • ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”,
 • ВАТ “Корюківська фабрика технічного паперу”,
 • ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”,
 • ВАТ “Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат”,
 • ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат
 • ВАТ “Малинська паперова фабрика”,
 • ВАТ “Дніпропетровська паперова фабрика”,
 • ВАТ “Львівкартонопласт”,
 • ДАХК “Укрпапірпром” (м.Київ),
 • ЗАТ “КСУ Техмонтаж” (м.Київ),
 • УВЄО “Укрвторма” (м.Київ),
 • ТзОВ “Донецьк-Вторма” (м.Донецьк),
 • ТзОВ “ЄЛО Лтд” (м.Київ),
 • ТзОВ “Август-Україна” (м.Київ).

Головною метою Асоціації є вироблення загальних позицій і інтересів членів Асоціації у всіх сферах економіки, без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень, представлення і захист прав її членів, сприяння економічному, технічному та соціальному розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на ринку картонно-паперової продукції.

Асоціація виконує також суспільно-корисну роботу, досягнення результатів якої здійснюється сприянням в реалізації соціально-економічних проектів і програм України.

Основними напрямками діяльності Асоціації є:

 • розробка і реалізація комплексної державної програми розвитку паперової галузі України до 2020 року;
 • відпрацювання загальних напрямків науково-технічної політики, формування та ідентифікація загальногалузевих проблем і підготовка рекомендацій щодо удосконалення законодавчої бази та форм статистичної звітності;
 • збір, аналіз і статистичне, інформаційне та нормативно-методичне забезпечення членів Асоціації;
 • сприяння у проведенні технічного переобладнання, реконструкції та модернізації діючих виробничих потужностей підприємств целюлозно-паперової промисловості з залученням українських спеціалізованих організацій, які мають досвід та ліцензії на виконання таких робіт, при цьому перевага надається організаціям – членам Асоціації;
 • організація фінансування науково-дослідних робіт, що мають загальногалузевий інтерес, робіт з підтримки та удосконалення нормативної бази галузі;
 • узагальнення спільної практики членів Асоціації при вирішенні екологічних питань, питань стандартів якості, раціонального використання сировинних ресурсів, вдосконалення митних зборів, оподаткування та інших питань, загальних для підприємств та організацій, що працюють на українському ринку паперу;
 • робота з природними монополіями з питань, що захищають інтереси членів Асоціації;
 • здійснення постійного зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації;
 • сприяння членам Асоціації в захисті та відстоюванні їх інтересів в державних установах, судах, міжнародних організаціях, оформленні та отриманні ліцензій;
 • встановлення та развиток контактів з державними і громадськими організаціями, пред-ставниками промислових та ділових кіл в Україні і поза ії межами;
 • сприяння в підвищенні ділової кваліфікації керівництва, спеціалістів, здійсненні стажування кадрів, направленні спеціалістів для роботи в закордонних фірмах;
 • забезпечення участі членів Асоціації в промислових виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах та інших заходах з обміну досвідом;
 • сприяння у видавництві науково-методичної літератури з питань, що стосуються діяльності членів Асоціації та випуску інших видань інформаційного та комерційного характеру;
 • здійснення співробітництва з вітчизняними і закордонними організаціями, підприємствами, союзами та об’єднаннями;
 • надання сприяння в залученні іноземних інвесторів з метою реалізації інвестиційних проектів в Україні;
 • здійснення в Україні і за ії межами представництва інтересів членів Асоціації в національних і міжнародних державних, урядових і неурядових організаціях;
 • сприяння розвитку і укріпленню міжнародних професійних зв’язків і співробітництва членів Асоціації з закордонними організаціями і компаніями в економічній, соціальній і культурній областях;
 • організація та проведення науково-практичних і науково-теоретичних симпозіумів, конференцій, семінарів, консультативних зустрічей та інших заходів (також міжнародних) за проблемами, що визначають предмет статутної діяльності Асоціації;
 • інша діяльність, не заборонена діючим законодавством України і спрямована на виконання статутних цілей Асоціації.

Основним завданням діяльності Асоціації є:

 • Захист українського ринку паперу;
 • Протекціонізм вітчизняного товаровиробника;
 • Законодавчі ініціативи;
 • Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців галузі, сприяння обміну досвідом;
 • Розвиток міжнародного співробітництва.

Асоціація виступає організатором та співорганізатором:

 • спеціалізованих галузевих виставок як в Україні так і поза її межами;
 • щорічних конкурсів-смотрів сучасних досягнень у розвитку картонно-паперового виробництва та збільшення обсягів реалізації паперу, картону та виробів з них;
 • всеукраїнських та регіональних семінарів, конференцій з питань підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної картонно-паперової продукції ;
 • презентацій іноземних і вітчизняних виробників хімікатів та технологічного обладнання для виробництва картонно-паперової продукції.

Асоціація зацікавлена у встановленні ділових зв’язків та налагодженні взаємовигідної співпраці з державними органами законодавчої і виконавчої влади, з місцевими органами самоврядування, з громадськими організаціями та спілками, з усіма, кому не байдуже майбутнє нашої України.